Wyniki Konkursu Grantowego w ramach projektu „Młodzi LUBią Kulturę: Lubelska sieć edukacji kulturalnej”(edycja 2017)