Diagnoza

W ramach programu Młodzi LUBią Kulturę, Centrum Spotkania Kultur oraz 25 regionalnych partnerów z Województwa Lubelskiego realizuje także badanie na temat stanu edukacji kulturalnej w województwie lubelskim.

Wyniki badania zostaną udostępnione w postaci raportu badawczego, który w przyszłości może posłużyć do wyznaczania kierunków działalności organizacji i instytucji, poszukiwania partnerów do realizacji różnorodnych działań czy działalności rzeczniczej np. pisania wniosków grantowych.

Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w naszym województwie. Wyniki badania ankietowego posłużą także do udoskonalenia projektu Młodzi LUBią Kulturę i dostosowania go do potrzeb animatorów, animatorek, edukatorów i edukatorek.

Do udziału w badaniu organizatorzy zapraszają wszystkie osoby zajmujące się szeroko rozumianą edukacją kulturalną (edukacja artystyczna, czytelnicza, historyczna, muzealna, jak również działania o charakterze popularyzacyjnym, budowania lokalnych wspólnot czy prowadzonych na rzecz podtrzymywania tradycji) zarówno animatorów i animatorki, jak i nauczycieli i nauczycielki.
Ankieta uruchomi się po kliknięciu w poniższy link: mlodzi-lubia-kulture.badanie.net

Odpowiedzi zbierane są do końca lipca 2016 r. W razie pytań lub problemów technicznych kontakt pod adresem: badania.bmk@spotkaniakultur.com

Badanie wykonywane jest przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.


 

Edukacja kulturalna w województwie lubelskim z perspektywy praktyków.
Raport z badania diagnostycznego
formy działania – mocne i słabe strony – potrzeby – współpraca

POBIERZ RAPORT