Inkubator

CZYM JEST INKUBATOR PROGRAMU Młodzi LUBią Kulturę?

1. Inkubator programu Młodzi LUBią Kulturę jest programem edukacyjnym mającym na celu podniesienie kompetencji osób działających w sferze kultury i edukacji na terenie Lubelszczyzny, a także sieciowanie tychże osób.

2. Inkubator trwa w latach 2016 – 2018. W każdym roku ogłaszany będzie nabór do nowego cyklu szkoleniowego.

3. W 2016 roku Inkubator rozpoczyna się 24 maja i potrwa do 30 listopada 2016 roku. Cykl obowiązkowych warsztatów szkoleniowy zostanie zrealizowany od 24 maja do 30 czerwca 2016 roku. Cykl dedykowanych, nieobowiązkowych warsztatów potrwa do 20 listopada 2016 roku. Spotkania z mentorami trwać będą do 20 listopada 2016 roku.

4. Oferta Inkubatora to:

a) trzy warsztaty szkoleniowe – obowiązkowe, w tym: jeden warsztat wprowadzający (6 godzinny) oraz dwa warsztaty tematyczne (5 godzinne). Tematy warsztatów zostaną podane na szkoleniu wprowadzającym. Uczestnik sam decyduje o wyborze warsztatów, osoby kwalifikowane są na podstawie kolejności zgłoszeń.

b) warsztaty integracyjne – nieobowiązkowe. Warsztaty tematyczne dedykowane, organizowane na podstawie zgłaszanych do CSK przez Uczestników potrzeb. W 2016 roku odbędzie się 10 takich warsztatów.

c) mentoring – nieobowiązkowe. Mentoring to możliwość skorzystania ze spotkań z mentorem, na podstawie zgłoszonych przez Uczestnika potrzeb.

d) program grantowy Młodzi LUBią Kulturę – nieobowiązkowe. Program grantowy zostanie ogłoszony pod koniec czerwca 2016 roku. W ramach programu zostaną przyznane granty na łączną kwotę 100 000 zł w 2016 roku, 180 000 zł w 2017 roku oraz 202 000 zł w 2018 roku. W każdym roku ogłaszany będzie nowy konkurs grantowy.

5. Wyłącznie uczestnicy warsztatów będą mogli wziąć udział w programie grantowym Młodzi LUBią Kulturę a także skorzystać z dodatkowej oferty Inkubatora takiej jak: mentoring, warsztaty integracyjne (dedykowane warsztaty tematyczne). Jedynie ukończenie całego cyklu szkoleniowego tj. jednego warsztatu wprowadzającego oraz dwóch warsztatów tematycznych pozwala na udział w programie grantowym Młodzi LUBią Kulturę.