opieka nad materialnym dziedzictwem kulturowym i zabytkami

 • https://flic.kr/p/99VWHw

  „Przywrócone piękno – tajemnice warsztatu konserwatora dzieł sztuki”

  Prowadzący objaśnia podstawową terminologię, zakres działań oraz ich znaczenie w konserwacji dzieł sztuki. Treść i zakres zajęć są dostosowane do odbiorców. Zajęcia połączone z warsztatami konserwatorskimi.

   BARDZO MŁODA KULTURA
 • Isaak Brodsky [Public domain], via Wikimedia Commons

  „Socjalistyczna w treści, narodowa w formie – sztuka realizmu socjalistycznego”

  Tematem zajęć są różnorodne zagadnienia w twórczości artystów polskich w okresie dominacji doktryny artystycznej, określanej mianem realizmu socjalistycznego.

   BARDZO MŁODA KULTURA
 • By Tomasz Zugaj (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

  „Stalinizm w Polsce – rzeczywistość a sztuka tego okresu”

  Prowadzący przybliża uczestnikom historię okresu realizmu socjalistycznego w Polsce. Pokazuje symbole tego okresu wykorzystując eksponaty z kolekcji zgromadzonej w Galerii Sztuki Socrealizmu.

   BARDZO MŁODA KULTURA
 • https://flic.kr/p/mbUV72

  „Strażnik tajemnic muzeum”

  Zajęcia mają na celu zdobycie wiedzy dotyczącej pracy muzeum, jego zadań, funkcji. Spacer dydaktyczny połączony z pogadanką, a zakończony warsztatami, na których uczestnicy tworzą kartę informacyjną eksponatu.

   BARDZO MŁODA KULTURA
 • 10030588973_a4bf618be6_b

  „W pałacowej bibliotece”

  Prowadzący zajęcia stara się przybliżyć uczestnikom podstawową terminologię związaną z funkcjonowaniem biblioteki. Uzupełnieniem będą zagadnienia dotyczące druku, powstawania książek oraz tematyki starodruków.

   BARDZO MŁODA KULTURA
 • Renate Dodell, Renaissance Ornament

  „Łowcy Ornamentów”

  Uczestnicy zdobywają wiedzę o technikach i rodzajach zdobień. Na przykładzie dekoracji pałacu w Kozłówce poznają podstawowe ornamenty zdobnicze. Pogadanka, pokaz z instruktażem i ćwiczenia polegające na tworzeniu dekoracji eksponatu, przy użyciu wzorów poznanych podczas zajęć.

   BARDZO MŁODA KULTURA