O nas

Młodzi LUBią Kulturę – trzyletni (2016-2018) program edukacji kulturalnej województwa lubelskiego w ramach Bardzo Młodej Kultury Narodowego Centrum Kultury. Zadaniem MLK jest stworzenie szerokiej sieci podmiotów (instytucji, organizacji, szkół, ale także animatorów i edukatorów niezrzeszonych) zajmujących się edukacją kulturową w regionie lubelskim.
W ramach programu przeprowadzona zostanie diagnoza stanu edukacji kulturalnej województwa lubelskiego. Zaplanowano także działania na rzecz integracji i poszerzenia sieci oraz uruchomienie portalu internetowego zbierającego informacje o dostępnej w regionie ofercie kulturalnej. Ważnym aspektem będą działania na rzecz poprawy umiejętności kadr zajmujących się edukacją kulturalną (warsztaty, mentoring), a także realizacja (poprzez system mikrograntów) ok. 100 małych programów edukacyjnych, tworzonych przez lokalnych animatorów we współpracy z ekspertami.

Bardzo Młoda Kulturacelem wieloletniego programu realizowanego w ramach Paktu dla Kultury przez Narodowe Centrum Kultury jest budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej przez 16 podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – po jednym z każdego województwa.

Centrum Spotkania Kultur – organizator programu Bardzo Młoda Kultura w województwie lubelskim. CSK to wojewódzka instytucja kultury powołana w 2010 roku. Podstawowe założenia ideowe funkcjonowania instytucji zostały wpisane w samą nazwę CSK, które to CENTRUM programowo opiera się zatem na wielopłaszczyznowym, polifonicznym akcie SPOTKANIA, dialogu, zderzenia oraz konfrontacji KULTUR. Zadaniem Centrum Spotkania Kultur jest stanie się sprawnym narzędziem integracji oraz interakcji między wschodem a zachodem Europy, północą a południem, jednocześnie pozostając otwarte na współpracę międzykontynentalną.

Realizacja niniejszego projektu opiera się na zasadach współpracy. Jednym z głównych celów jest stworzenie trwałej sieci obejmującej cały obszar województwa lubelskiego. Jej podstawą są organizacje partnerów projektu – Konwent, w skład którego wchodzą:

Projekt  objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego. 

Kontakt:
Program Edukacji Kulturalnej  “Młodzi LUBią Kulturę”
e-mail: edukacja.bmk@spotkaniakultur.pl
www.edukacjakulturalna.lubelskie.com
Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin