„Antyk grecki i rzymski – żywe źródło europejskiej kultury”

„Antyk grecki i rzymski – żywe źródło europejskiej kultury”

Na przykładzie architektury kozłowieckiej rezydencji i zbiorów Muzeum prowadzący zaprezentuje zapisane tu antyczne konotacje, opowie o antycznych imponderabiliach w świecie współczesnym i obecności antyku w kulturze sarmackiej i nie tylko.

Miejscowość:
  • Opis
  • Miejsce
  • Kontakt
  • Dodatkowe informacje

Opis produktu

Na przykładzie architektury kozłowieckiej rezydencji i zbiorów Muzeum prowadzący zaprezentuje zapisane tu antyczne konotacje, opowie o antycznych imponderabiliach w świecie współczesnym i obecności antyku w kulturze sarmackiej i nie tylko.

Rodzaj działania: w trakcie zajęć wykorzystywane są plansze edukacyjne. Podsumowaniem jest konkurs sprawdzający wiedzę uczestników o antyku.

Grupa docelowa:  min.10/max 30 os. w grupie. 3 klasa gimnazjum/szkoły średnie/studenci/osoby dorosłe

Czas trwania: 60 minut

Efekty: uczestnicy potrafią rozpoznać elementy architektury i ornamentyki charakterystyczne dla antyku, jako klasycznego wzorca w sztuce późniejszych epok.

 Cena: 100 zł + cena biletu wstępu do Pałacu

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Beata Filipowicz, przewodnicy@muzeumzamoyskich.pl ; 81 852 83 04

Dodatkowe informacje

Miejscowość

Kozłówka