Będzie zabawa! – gry i zabawy animacyjne dla różnych grup wiekowych

W czasie warsztatu uczestnicy poprzez czynny udział zapoznają się z dużą ilością ćwiczeń wykorzystywanych w animacji grupowej. Będą mieć okazję poznać gry i zabawy aktywizujące i integracyjne, możliwe do wykorzystania w szkole, na obozie, w socjoterapii, w świetlicy, w klubie osiedlowym, w grupach projektowych i wielu innych miejscach.

 BARDZO MŁODA KULTURA
Kategorie: ,
Miejscowość:
  • Opis
  • Miejsce
  • Kontakt
  • Dodatkowe informacje

Opis produktu

W czasie warsztatu uczestnicy poprzez czynny udział zapoznają się z dużą ilością ćwiczeń wykorzystywanych w animacji grupowej. Będą mieć okazję poznać gry i zabawy aktywizujące i integracyjne, możliwe do wykorzystania w szkole, na obozie, w socjoterapii, w świetlicy, w klubie osiedlowym, w grupach projektowych i wielu innych miejscach. Warsztat będzie zawierał również elementy animacji muzycznej dla różnych grup wiekowych.

Rodzaj działania: Warsztat, bazujący na ćwiczeniach przygotowanych przez prowadzącego. Podstawą są ćwiczenia aktywizujące, pobudzające do ruchu i kontaktu z innymi osobami.

Grupa docelowa: Warsztaty przeznaczone są dla osób pracujących z grupami bądź rozpoczynających pracę z grupami, animatorów, liderów, socjoterapeutów, pedagogów, wychowawców i wszystkich osób chętnych do poszerzenia swoich kompetencji animacji grupy w dowolnym wieku.
Warsztaty przeznaczone są dla grupy minimum 8, maksimum 14 osób, optymalna grupa to 12 osób.
Zalecany jest wygodny strój, nieblokujący ruchów przy aktywności fizycznej.

Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych (możliwość prezentacji większej ilości ćwiczeń w dłuższym czasie – 12 lub 16 godzin szkoleniowych)

Efekty:

– podniesienie kompetencji z zakresu animacji grupowej
– wzrost wiedzy o pracy z różnymi grupami wiekowymi
– zapoznanie z dużym pakietem gier i zabaw grupowych, z uwzględnieniem animacji z tańcem i śpiewem

Cena: 500 zł za jednorazowy warsztat (przy założeniu czasu 8 godzin szkoleniowych)

Dowolna sala szkoleniowa dostosowana do wielkości grupy, z dostępem do sprzętu odtwarzającego muzykę. 

Fundacja Sempre a Frente

Kamila Kazała, kamila.kazala@sempre.org.pl, 693 28 44 78

Dodatkowe informacje

Miejscowość

u zamawiającego