Przegląd Twórczości Ludowej połączony z warsztatami

Konkurs ma charakter otwarty, i skierowany jest do wszystkich chętnych z terenu powiatów Krasnostawskiego, Chełmskiego i Włodawskiego. Corocznie w Przeglądzie bierze udział około 60 osób. W większości są to osoby starsze, seniorzy. Grupą docelową, która weźmie udział w warsztatach pokonkursowych jest młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych. Przewidziana liczba osób w jednej grupie warsztatowej to 20-30 osób.

Miejscowość:
  • Opis
  • Miejsce warsztatu
  • Kontakt
  • Dodatkowe informacje

Opis produktu

Przegląd Twórczości Ludowej posiada dwie części składowe: konkurs na sztukę ludową, oraz konkurs poezji ludowej im. Sabiny Derkaczewskiej.
Sztuka ludowa prezentowana jest w 9-ciu kategoriach: malarstwo, malarstwo na szkle, koronkarstwo, plecionkarstwo, hafciarstwo, garncarstwo, rzeźba, wycinankarstwo, plastyka obrzędowa i zdobnicza. Przegląd ma zasięg regionalny, przystępują do niego twórcy z terenu trzech powiatów: Krasnostawskiego, Chełmskiego i Włodawskiego. Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszy wystawa nadesłanych prac. Po ogłoszeniu zwycięzców planowane są warsztaty. Zwycięzca w każdej dziedzinie z kategorii sztuki ludowej przeprowadzi warsztaty szkoleniowe dla grupy 20- 30 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem przeglądu jest popularyzacja poezji i wytworów sztuki ludowej, przekazanie umiejętności wytwarzania tradycyjnych wyrobów młodemu pokoleniu, dokumentacja zjawisk zachodzących we współczesnej sztuce ludowej oraz integracja środowiska artystycznego.

Rodzaj działania: przygotowanie konkursu, uroczyste wręczenie nagród, druk okolicznościowego folderu, przygotowanie wystawy towarzyszącej, przeprowadzenie warsztatów, udostępnienie zwiedzającym wystawy.

Grupa docelowa: Konkurs ma charakter otwarty, i skierowany jest do wszystkich chętnych z terenu powiatów Krasnostawskiego, Chełmskiego i Włodawskiego. Corocznie w Przeglądzie bierze udział około 60 osób. W większości są to osoby starsze, seniorzy. Grupą docelową, która weźmie udział w warsztatach pokonkursowych jest młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych. Przewidziana liczba osób w jednej grupie warsztatowej to 20-30 osób.

Czas trwania: Przygotowanie i rozstrzygnięcie konkursu – około 1 miesiąca, uroczyste wręczenie nagród – 2 godziny, wystawa pokonkursowa – prezentacja przez miesiąc, przeprowadzenie warsztatów 3 godz (każda dziedzina). Całość zaplanowana na 19 października 2016 rok.

Efekty: Działanie przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat twórczości ludowej, przybliży warsztat wykonywania wyrobów tradycyjnych młodemu pokoleniu, zintegruje lokalne środowisko twórców ludowych, zainspiruje młodych ludzi do twórczego działania.

Cena: 500 zł netto od warsztatu z danej kategorii.

Do przeprowadzenia warsztatu potrzeba pomieszczenia z liczbą krzeseł i stołów odpowiadających danej ilości uczestników, więc zajęcia mogą się odbywać na miejscu u organizatora lub z dojazdem do uczestników.

Krasnostawski Dom Kultury

Marta Zorska, http://kultura@krasnystaw.pl, 665 437 017

Dodatkowe informacje

Miejscowość

Lublin, u zamawiającego