„Socjalistyczna w treści, narodowa w formie – sztuka realizmu socjalistycznego”

„Socjalistyczna w treści, narodowa w formie – sztuka realizmu socjalistycznego”

Tematem zajęć są różnorodne zagadnienia w twórczości artystów polskich w okresie dominacji doktryny artystycznej, określanej mianem realizmu socjalistycznego.

Miejscowość:
  • Opis
  • Miejsce
  • Kontakt
  • Dodatkowe informacje

Opis produktu

Tematem zajęć są różnorodne zagadnienia w twórczości artystów polskich w okresie dominacji doktryny artystycznej, określanej mianem realizmu socjalistycznego.

Rodzaj działania: Komentarz z wykorzystaniem literatury, artykułów prasowych oraz fragmentów kronik filmowych z lat 1945 – 1956, połączony ze zwiedzaniem Galerii

Grupa docelowa:  Min. 10/max 30 os. w grupie; 3 gimnazjum/szkoły średnie/studenci/osoby dorosłe

Czas trwania: 50 minut

Efekty: Uczestnicy znają pojęcia i kluczowe postacie z okresu socrealizmu w Polsce, potrafią wskazać różnice w pojmowaniu sztuki w państwach bloku socjalistycznego a państwach Europy Zachodniej z lat 1945 – 1956.

 Cena: 100 zł + cena biletu wstępu do Galerii

Galeria Sztuki Socrealizmu w Kozłówce

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Beata Filipowicz, przewodnicy@muzeumzamoyskich.pl ; 81 852 83 04

Dodatkowe informacje

Miejscowość

Kozłówka