Spacer biograficzny z Haliną Birenbaum

Spacer biograficzny z Haliną Birenbaum

Zajęcia rozpoczynają się projekcją czterdziestominutowego filmu z relacją Haliny Birenbaum. Po filmie ma miejsce dyskusja na temat opisywanych wydarzeń historycznych, a także na temat postaw i zachowań więźniów i sprawców. Następnie każda grupa otrzymuje inny fragment wspomnień pani Haliny Birenbaum.

Miejscowość:
  • Opis
  • Miejsce warsztatu
  • Kontakt
  • Dodatkowe informacje

Opis produktu

Zajęcia rozpoczynają się projekcją czterdziestominutowego filmu z relacją Haliny Birenbaum. Po filmie ma miejsce dyskusja na temat opisywanych wydarzeń historycznych, a także na temat postaw i zachowań więźniów i sprawców. Następnie każda grupa otrzymuje inny fragment wspomnień pani Haliny Birenbaum. Po lekturze wspomnień grupa udaje się na teren byłego obozu, w trakcie zwiedzania muzeum poszczególne grupy dzielą się z pozostałymi uczestnikami informacjami zdobytymi w trakcie lektury wspomnień. Zajęcia kończy rytuał upamiętniający.

Rodzaj działania: warsztat połączony ze zwiedzaniem Państwowego Muzeum na Majdanku

Grupa docelowa: młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, grupy od 10 do 30 osób

Czas trwania: 4,5 godziny

Efekty: 
– Uzyskanie wiedzy na temat historii obozu na Majdanku z perspektywy przeżyć młodej więźniarki.
– Zbudowanie empatii z ofiarami obozu poprzez konfrontację z biografią autorki wspomnień o Majdanku.
– Uzyskanie kompetencji w zakresie analizy źródła historycznego, wzbudzenie ciekawości i  zachę-cenie do dalszego zajmowania się historią.
– Umiejętność formułowanie pytań dotyczących postaw i wartości etycznych młodzieży w okresie wojny, refleksja nad ponadczasowymi wartościami.

Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Kamila Czuryszkiewicz, 817102827, k.czuryszkiewicz@majdanek.eu

Dodatkowe informacje

Miejscowość

Lublin