Spotkajmy się przy studni

Kim był nosiwoda? Czym się zajmował i jak nazywały się jego narzędzia pracy? Chcecie rozwiązać te zagadki? Spotkajmy się przy kazimierskiej studni…

Miejscowość:
  • Opis
  • Miejsce warsztatu
  • Kontakt
  • Dodatkowe informacje

Opis produktu

Kim był nosiwoda? Czym się zajmował i jak nazywały się jego narzędzia pracy? Chcecie rozwiązać te zagadki? Spotkajmy się przy kazimierskiej studni…

Rodzaj działania: Spotkanie na kazimierskim rynku, pod studnią. Warsztaty plastyczne w Manufakturze Muzealnej

Grupa docelowa: Uczniowie szkoły podstawowej: klasy  I-III i IV-VI.

Efekty:

  • zdobycie wiedzy na temat znaczenia wody w życiu człowieka,
  • zdobycie wiedzy na temat dawnego zawodu- nosiwody.
  • nabywanie i rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, oraz interpretacja i ocena faktów,
  • nabywanie umiejętności manualnych oraz technicznych i ich ćwiczenie podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji personalnej..,
  • kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz pracy indywidualnej.

Cena: 9,00 zł/os./warsztaty.

Rynek w Kazimierzu Dolnym,
Manufaktura Muzealna/ul. Podzamcze 20/Kazimierz Dolny
Możliwość przeprowadzenia warsztatów w szkole.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Aleksandra Duda, aleksandra.duda@mnkd.pl, 81 88 10 050

Dodatkowe informacje

Miejscowość

Kazimierz Dolny, u zamawiającego