„Stalinizm w Polsce – rzeczywistość a sztuka tego okresu”

„Stalinizm w Polsce – rzeczywistość a sztuka tego okresu”

Prowadzący przybliża uczestnikom historię okresu realizmu socjalistycznego w Polsce. Pokazuje symbole tego okresu wykorzystując eksponaty z kolekcji zgromadzonej w Galerii Sztuki Socrealizmu.

Miejscowość:
  • Opis
  • Miejsce
  • Kontakt
  • Dodatkowe informacje

Opis produktu

Prowadzący przybliża uczestnikom historię okresu realizmu socjalistycznego w Polsce. Pokazuje symbole tego okresu wykorzystując eksponaty z kolekcji zgromadzonej w Galerii Sztuki Socrealizmu.

Rodzaj działania: Komentarz na temat rzeczywistości z lat 1945 – 1965 jest wzbogacony o multimedia, m.in. fragmenty kronik filmowych i gazet z tamtego okresu oraz muzykę.

Grupa docelowa:  Min. 10/max 30 os. w grupie; 3 gimnazjum/szkoły średnie/studenci/osoby dorosłe.

Czas trwania: 50 minut

Efekty: Uczestnicy potrafią scharakteryzować funkcjonowanie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w epoce stalinizmu, sytuację społeczną, gospodarczą i polityczną na ziemiach polskich po II wojnie światowej.

 Cena: 100 zł + cena biletu wstępu do Galerii

Galeria Sztuki Socrealizmu w Kozłówce

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Beata Filipowicz, przewodnicy@muzeumzamoyskich.pl ; 81 852 83 04

Dodatkowe informacje

Miejscowość

Kozłówka