„Sto lat temu, w pałacu Konstantego Zamoyskiego”

Podczas wędrówki wiodącej przez pałacowe wnętrza, prywatne i reprezentacyjne, dzieci poznają ich funkcje, ciekawe, nieużywane dziś sprzęty, a także różne aspekty życia dziewiętnastowiecznej Polski.

Miejscowość:
  • Opis
  • Miejsce warsztatu
  • Kontakt
  • Dodatkowe informacje

Opis produktu

Podczas wędrówki wiodącej przez pałacowe wnętrza, prywatne i reprezentacyjne, dzieci poznają ich funkcje, ciekawe, nieużywane dziś sprzęty, a także różne aspekty życia dziewiętnastowiecznej Polski.

Rodzaj działania: Zajęcia stawiają na interakcję z grupą i są połączone ze zwiedzaniem wnętrz pałacowych z przełomu XIX i XX wieku. Podczas lekcji wykorzystywane są „karty edukacyjne”. Podsumowaniem jest konkurs i nagroda.

Grupa docelowa: min.10/max. 30 os. w grupie przedszkola/klasy 0 – 6 szkoły podstawowej

  • Efekty:
    Zapoznanie się z obyczajami panującymi w XIX i XX wieku;
    Ćwiczenie umiejętności właściwego formułowania zdań i wyrażania opinii.

Cena: koszt udziału grupy – 100 zł + cena biletu wstępu do Pałacu

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Beata Filipowicz, przewodnicy@muzeumzamoyskich.pl ; 81 852 83 04

Dodatkowe informacje

Miejscowość

Kozłówka