„Strażnik tajemnic muzeum”

Zajęcia mają na celu zdobycie wiedzy dotyczącej pracy muzeum, jego zadań, funkcji. Spacer dydaktyczny połączony z pogadanką, a zakończony warsztatami, na których uczestnicy tworzą kartę informacyjną eksponatu.

Miejscowość:
  • Opis
  • Miejsce
  • Kontakt
  • Dodatkowe informacje

Opis produktu

Zajęcia mają na celu zdobycie wiedzy dotyczącej pracy muzeum, jego zadań, funkcji.

Rodzaj działania: Spacer dydaktyczny połączony z pogadanką, a zakończony warsztatami, na których uczestnicy tworzą kartę informacyjną eksponatu.

Grupa docelowa:  Min. 10/max 30 os. w grupie. Klasy 1 – 6 szkoły podstawowej / 1 – 3 gimnazjum.

Czas trwania: 90 minut

Efekty: Przyswojenie pojęć: muzeum, eksponat, kustosz, dzieło sztuki, konserwator. Zapoznanie się z zakresem prac muzealnika, poznanie podstawowych elementów opisu obiektu.

 Cena: 100 zł + cena biletu wstępu do Pałacu.

Zespół Pałacowy w Kozłówce

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Beata Filipowicz, przewodnicy@muzeumzamoyskich.pl ; 81 852 83 04

Dodatkowe informacje

Miejscowość

Kozłówka