Trzy wyznania

Podczas zwiedzania wystawy oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej. Zapoznanie się z terminologią związaną z eksponatami: co to znaczy pacyfikał, monstrancja, lavabo, enkolpion, plakiety wotywne, czy ampułka; do czego, gdzie i kiedy były, lub są używane. Jak wygląda krzyż prawosławny i katolicki.

Miejscowość:
  • Opis
  • Miejsce warsztatu
  • Kontakt
  • Dodatkowe informacje

Opis produktu

Podczas zwiedzania wystawy oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej. Zapoznanie się z terminologią związaną z eksponatami: co to znaczy pacyfikał, monstrancja, lavabo, enkolpion, plakiety wotywne, czy ampułka; do czego, gdzie i kiedy były, lub są używane. Jak wygląda krzyż prawosławny i katolicki. Prowadzący rozmawia z uczestnikami o trzech wyznaniach chrześcijańskich (katolicyzm, prawosławie, protestantyzm), omawiając najważniejsze cechy i różnice: gdzie się modlimy: nazwy świątyń, wystrój świątyni, używane podczas liturgii naczynia liturgiczne; kto sprawuje liturgię.

Po obejrzeniu ekspozycji – zadania twórcze uczestników – szukanie eksponatów na podstawie zdjęć elementów ekspozycji, quiz z pytaniami dla starszych dzieci.

Następnie zajęcia warsztatowe w Manufakturze Muzealnej. Dzieci losują wydrukowane elementy wnętrza świątyń oraz zdjęcia sreber kultowych z ekspozycji MSZ. Mają za zadanie dopasować elementy wnętrza do odpowiedniego typu świątyni oraz przypisać odpowiednie naczynia liturgiczne, krótko opowiedzieć do czego służą i nazwać poszczególne elementy.

Rodzaj działania: Zwiedzanie wystawy połączone z lekcją muzealną oraz z zajęciami warsztatowymi. Formy pracy: rozmowa, indywidualna praca uczestników zajęć.

Grupa docelowa: Uczniowie szkoły podstawowej: klasy IV-VI.

Liczba osób: grupa od 10 do 25 osób

Efekty:

  • zdobycie ogólnej wiedzy i umiejętność krótkiej charakterystyki poszczególnych wyznań chrześcijańskich;
  • umiejętność rozpoznania i nazwania sreber kultowych;
  • uwrażliwienie na sztukę;
  • wzbudzenie poszanowania innych wyznań (kultur);
  • nauka tolerancji.

Cena:  60,00 zł/od grupy/lekcja muzealna + 6,00 zł/os./bilet ulgowy+ 9,00 zł/os./zajęcia warsztatowe.

Muzeum Sztuki Złotniczej – Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym/ul. Rynek 19/Kazimierz Dolny oraz Manufaktura Muzealna/ul. Podzamcze 20/Kazimierz Dolny.

Działanie może być przeprowadzone tylko na miejscu u organizatora.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Emila Kamola, http://emila.kamola@mnkd.pl, +48 81 88 10 050

Dodatkowe informacje

Miejscowość

Kazimierz Dolny