Warsztaty – Kamienice przypraw

Kazimierskie kamienice są milczącymi świadkami przeszłości, które dzięki naszym staraniom przemówią. A spotkanie z kazimierską mieszczanką- żoną najsłynniejszego z kupców pozwoli wam poznać najskrytsze tajemnice kupieckie.

Miejscowość:
 • Opis
 • Miejsce warsztatu
 • Kontakt
 • Dodatkowe informacje

Opis produktu

Kazimierskie kamienice są milczącymi świadkami przeszłości, które dzięki naszym staraniom przemówią. A spotkanie z kazimierską mieszczanką- żoną najsłynniejszego z kupców pozwoli wam poznać najskrytsze tajemnice kupieckie.

Rodzaj działania: Spotkanie na kazimierskim rynku, pod Kamienicami Przybyłów. Warsztaty plastyczne: „Kamienice przypraw” w Manufakturze Muzealnej

Grupa docelowa: Uczniowie szkoły podstawowej, klasy I-III i IV- VI.

Czas trwania: 90 minut.

Efekty: 

 • zdobycie wiedzy na temat historii XVI-wiecznego Kazimierza Dolnego,
 • zdobycie wiedzy na temat transportu rzecznego i sprowadzanych tą droga surowców,
 • nabywanie i rozwijanie umiejętności intelektualnych takich jak: rozwiązywanie problemów typowych i nietypowych, teoretycznych i praktycznych, interpretacja i ocena faktów,
 • ćwiczenie zdobytych umiejętności,
 • nabywanie umiejętności manualnych oraz technicznych i ich ćwiczenie.
 • promowanie twórczości, wytworów artystycznych i technicznych.,
 • kształtowanie umiejętności organizatorskich i społecznych.

Cena: 9,00 zł/os./warsztaty.

Muzeum Sztuki Złotniczej – Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 19.
Działanie może być przeprowadzone tylko na miejscu u organizatora.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Dominika Kowalczyk, dominika.kowalczyk@mnkd.pl, tel: +48 81 88 10 288, wew.14

Dodatkowe informacje

Miejscowość

Kazimierz Dolny