Zarządzanie projektem międzynarodowym – od koncepcji do realizacji

Warsztat ma na celu przybliżenie uczestnikom pracy metodą projektową oraz wyposażenie ich w praktyczne umiejętności dotyczące planowania projektu, składania wniosku o dofinansowanie i realizacji działań międzynarodowych z udziałem partnerów zza granicy.

 BARDZO MŁODA KULTURA
Kategoria:
Miejscowość:
 • Opis
 • Miejsce warsztatu
 • Kontakt
 • Dodatkowe informacje

Opis produktu

Warsztat ma na celu przybliżenie uczestnikom pracy metodą projektową oraz wyposażenie ich w praktyczne umiejętności dotyczące planowania projektu, składania wniosku o dofinansowanie i realizacji działań międzynarodowych z udziałem partnerów zza granicy. Warsztat przeprowadza uczestnika przez 4 kluczowe fazy pracy projektowej: inicjalizacja projektu, planowanie, realizacja i zamknięcie projektu wraz ze wskazaniem dobrych praktyk w wymienionych wyżej obszarach.

Rodzaj działania: Działanie podzielone na 7 wzajemnie powiązanych bloków tematycznych:

 1. Wprowadzenie do tematyki projektu (burza mózgów, dzielenie się doświadczeniami, wymiana poglądów, wymiana wiedzy)
 2. Zarządzanie projektem – teoretyczny wstęp do problemu – główne metodyki zarządzania projektami (krótka prezentacja)
 3. Etapy realizacji projektu (która prezentacja kilku „szkół” myślenia odnośnie różnych podziałów etapów projektu
 4. Inicjalizacja projektu – moduł poświęcony zagadnieniom generowania pomysłów na realizację projektów (burza mózgów, dyskusja grupowa)
 5. Planowanie – moduł poświęcony czynnościom związanym z przygotowaniem działań projektu (od fazy koncepcji do fazy złożenia wniosku o dofinansowanie) – burza mózgów, dyskusja, prezentacja
 6. Realizacja projektu – moduł poświęcony sposobom realizacji działań projektowych w podziale na możliwe typy międzynarodowych projektów partnerskich + dobre praktyki (burza mózgów, dyskusja, prezentacja)
 7. Zamknięcie projektu – moduł poświęcony działaniom składający się na właściwe zamknięcie i rozliczenie projektu (prezentacja)
 8. Projekt w praktyce – analiza przykładowego projektu pod kątem jego mocnych i słabych stron i/lub tworzenie własnych koncepcji projektowych w oparciu o przykładową dokumentację konkursową i zdobytą podczas warsztatów wiedzę (praca w grupach, dyskusja)

Grupa docelowa: Działanie przeznaczone do osób które nie posiadają doświadczeń związanych z realizacją projektów międzynarodowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych lub posiadają niewielkie doświadczenie i pragną uporządkować, usystematyzować i pogłębić wiedzę już posiadaną.
Minimalna liczba osób: 10
Maksymalna liczba osób: 18
Wiek: powyżej 15 roku życia (nie jest to kryterium rozstrzygające, ważniejsze od wieku jest dotychczasowe doświadczenie w temacie warsztatu oraz motywacja do uczestnictwa).

Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych

Efekty:
– podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zarządzania projektami
– poznanie głównych metodyk zarządzania projektami
– poznanie najważniejszych etapów realizacji działań projektowych
– zdobycie wiedzy z zakresu planowania i monitoringu działań
– wymiana wiedzy i doświadczeń

Cena:  500 zł

Działanie możliwe do przeprowadzenia zarówno u organizatora (mniej preferowane) jak i z dojazdem do grupy (bardziej preferowane).

Fundacja Sempre a Frente

Jacek Lis jacek.lis@sempre.org.pl 690-008-018

Dodatkowe informacje

Miejscowość

Lublin, u zamawiającego