Sieć

Oferta edukacyjna

Napisz do mnie

Adres
al. Warszawska 96, 20-824 Lublin
Miejscowość
Lublin
Telefon
81 533 85 13
Krótki opis
Powstało w 1970 r. Zajmuje obszar 23 ha i jest jednym większych muzeów skansenowskich w Polsce. Prezentowane tu zabytki architektury usytuowane są w malowniczym krajobrazie i utrwalają wizerunek dawnych wsi, dworów i miasteczek z cechami charakterystycznymi dla Lubelszczyzny. Wzbogaceniem i uzupełnieniem ekspozycji muzealnej są uprawy rolne i ogrodnicze, zwierzęta hodowlane oraz obecność dzikiej fauny i flory. Bogactwo architektury i zgromadzonych eksponatów odzwierciedla zwyczaje, obrzędy i codzienną pracę ludzi minionej epoki. Chłopskie budownictwo drewniane prezentują obecnie muzealne wsie w sektorach Wyżyna Lubelska, Roztocze i Powiśle. Obiekty sektorów Podlasia i Nadbuża nadal czekają na posadowienie. Modelowe sektory prezentujące prowincjonalne miasteczko i zespół dworsko-parkowy dopełniają obrazu dawnej Lubelszczyzny. Szczególną atrakcją lubelskiego skansenu są ekspozycje dwóch zespołów sakralnych: rzymskokatolickiego z XVII-wiecznym kościołem z Matczyna, oraz greckokatolickiego z XVIII-wieczną cerkwią z Tarnoszyna. Obydwie świątynie pełnią dziś również funkcje kultowe. Muzeum w scenerii ekspozycji stałej organizuje cykliczne wydarzenia nawiązujące do roku gospodarsko-obrzędowego na wsi, zajęcia edukacyjne i inne wydarzenia kulturalne.
Obszary działania
folklor, kultura ludowa, tradycja, pamięć, dziedzictwo niematerialne, opieka nad materialnym dziedzictwem kulturowym i zabytkami, nauka
Kategorie
muzeum

Oferta edukacyjna