Product Tag - Gombrowicz

  • MEDIODESCOCIDO, Witold Gombrowicz

    Gombrowicz wobec sztuki. Znawca czy nie znawca?

    Wykład – dyskusja mający na celu przybliżenie, zapoznanie z postacią Witolda Gombrowicza, a przede wszystkim jego poglądów stosunku i osobistego widzenia sztuki (malarstwa), i natury artysty. Postaramy się dociec i zrozumieć czym właściwie była sztuka dla autora „Ferdydurke”.

     BARDZO MŁODA KULTURA