Product Tag - religia

  • Karen Horton; IMG_1759| źródło: flickr.com

    Trzy wyznania

    Podczas zwiedzania wystawy oddziału Muzeum Sztuki Złotniczej. Zapoznanie się z terminologią związaną z eksponatami: co to znaczy pacyfikał, monstrancja, lavabo, enkolpion, plakiety wotywne, czy ampułka; do czego, gdzie i kiedy były, lub są używane. Jak wygląda krzyż prawosławny i katolicki.

     BARDZO MŁODA KULTURA